ALDRIG MER
STILLASTÅENDE

DYNAMISK VÄGNING NÄR DEN ÄR SOM BÄST

Varför vill en del vågleverantörer att man ska stå still när man väger? Det tar ju bara längre tid och försämrar effektiviteten.

Tamtron är specialist på dynamisk vägning och vi jobbar hårt för att DU ska få tillgång till smartare och effektivare vägningslösningar. Väg för att veta men väg i farten för att vinna tid. Idag finns teknik för dynamisk vägning som väl möter användarnas krav på noggrannhet.

Med Tamtron behöver du aldrig stå stilla. Tamtron har vägningslösningar för alla och vi fokuserar på att de ska vara dynamiska så att du väger under tiden du lastar eller flyttar material utan att påverka arbetscykeln. Vi gör detta för att vi vet att din tid är dyrbar och att om du kan öka effektiviteten på din logistik så blir er verksamhet mer lönsam och attraktiv.

Vi har även ett väl utvecklat nät av servicetekniker i hela Sverige som gör att ni snabbt kan få hjälp om något skulle hända.

Dynamisk Vägning

Under våren har vi ingått ett samarbete med Motus Weighing AB. Motus Weighing har utvecklat en unik teknik som gör att ett fordon inte måste stanna för att vägas noggrant på en markförlagd fordonsvåg – sk dynamisk vägning. ”Vi har utvecklat en teknik – MHS – som gör det möjligt att väga ett fordon noggrant i farter upp till 15 km/h utan att stanna, sk dynamisk vägning” säger Phär Oscár, VD och delägare i Motus Weighing AB. ”Eftersom tekniken fungerar utmärkt med kortare vågbryggor blir investeringen i själva vågen betydligt lägre vid nyinstallation – t ex kan en våg utrustad med MHS väga ett 24 m ekipage på en 6 m vågbrygga”. MHS, som till största delen är en avancerad mjukvara, baserad på fysik och matematik, kan anslutas både till en befintlig våg och vid nyinstallation. MHS ökar kapaciteten med 2-5 gånger vilket många gånger gör det onödigt med en nyinvestering när kapacitetstaket på en befintlig våg närmar sig.

Läs mer på
Tamtron Motus MHS/LSV System för dynamisk vägning på markförlagd fordonsvåg.

Scalift 100

Kanske inte först, men en nygammal nyhet är att Tamtron nu åter tillverkar och erbjuder våg för gaffeltruck, Scalift 100. Scalift 100 är den första i en serie vågar för gaffeltruckar. Den bygger på beprövad patenterad teknik. Vägningen sker, som vanligt hos Tamtron-lösningar, dynamiskt och påverkar inte lastningscykeln.

Läs mer på
Tamtron Scalift 100

Tamtron, först med det nya

Tamtron var först med att introducera verifieringsbar våg för hjullastare i Sverige, vi var först med att verifiera (kröna) hjullastarvågar och vi var först med verifieringsbar våg till containerhanterare.

Nu tänkte vi vara först med ännu lite mer saker…

En ny nyhet från Tamtron är att vi numer kan erbjuda vågar av lastcellstyp för montering på fordon, t.ex. chassivågar, lastväxlarvågar, vågar för sopkärlstömmare och liknande. I och med detta kan vi även erbjuda system för accesskontroll, vägning och registrering via molntjänst. Detta är en intressant lösning för alla som vill kunna fördela kostnader till den som verkligen producerar avfallet. Kontakta oss så får du veta mer.

Sedan tidigare erbjuder Tamtron Dynamisk vägning i världsklass med sina vägningssystem för hjullastare, dumpers, materialhanterare, grensletruck, containerstaplare mm. Tamtrons Power-system passar till alla. Med detta system installerat har du dessutom möjlighet att utnyttja Tamtrons egenutvecklade molntjänst WNexus som är Sveriges mest använda inom tung vägning i dag.

Läs mer
om våra onboard-lösningar här